Responsive image
Responsive image

Aktuality

Výsledky předchozího 31. ročníku
Svatováclavské révy - Lubina
15.říjen 2022


I. kategorie (do 9 let):
1. místo: Helena Juránková, ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí
2.místo: Ema Míková, ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice
3. místo: František Štefek, ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice

II. kategorie (10-13 let):
1. místo: Eliška Tesařová, církevní ZŠ Kroměříž
2 místo: Helena Krčmová, církevní ZŠ Kroměříž
             Johana Gilíková, církevní ZŠ Kroměříž
3. místo: Ema Hurtová, Prostřední Bečva

Porota:
P. Mgr. Petr Dujka (předseda)
Mgr. Veronika Rajtr Pavlová
Mgr. Bohuslava Jamná, Ph.D.
Mgr. Jana Salanci

Počet účastníků
I. kategorie: 7
II. kategorie: 12
III. kategorie: 0
IV. kategorie: 1
celkem: 20

Putovní poháry


Memoriál Marie Hyvnarové-Rešovské za zvládnutí náročného textu
Pavla Harabišová, ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice

Cena manželů Fuchsových, Vídeň za zvlášť náročnou poezii - prózu
Jiří Ocelka, Fryčovice

Absolutní vítěz Svatováclavské révy 2022
Eliška Tesařová, církevní ZŠ Kroměříž

Responsive image

Fotogalerie

Fotografie z posledních ročníků Svatováclavské révy si můžete prohlédnout níže. Starší fotografie bývají v den soutěže vystaveny přímo v Katolickém domě. Součástí výstavy jsou také různé dokumenty z historie Svatováclavské révy.

ROČNÍK 2017 ROČNÍK 2018 ROČNÍK 2019 AKTUÁLNÍ ROČNÍK 2022Informace o soutěži

Soutěžní den

V sobotu 15. října 2022 v 10.00 hodin se uskuteční v Katolickém domě v Lubině 31. ročník Svatováclavské révy – Ústřední soutěže v přednesu křesťanské umělecké poezie a prózy. Akce se koná pod záštitou Kulturní rady Orla.

Soutěžní den začne mší sv. v 8.45h, poté již dojde k samotnému klání, které prohěhne ve čtyřech kategoriích.

Uzávěrka přihlášek je 7.10.2022

Všeobecné informace

Vystoupení jednotlivých účastníků hodnotí odborná porota; hodnotí se výběr soutěžního textu, podání a celkový dojem soutěžícího.

  • Maximální délka příspěvku je 4 minuty.
  • Předpokládá se recitace zpaměti.
  • Nezapomeňte na společenské oblečení!

Současně s přihláškou zašlete soutěžní text (pro nápovědu a pro možnost následného zveřejnění soutěžních textů); text lze předat i osobně v den soutěže při registraci.


Podmínky soutěže

Soutěž probíhá ve čtyřech kategoriích

I. kategorie: do 9 let
II. kategorie: 10–13 let
III. kategorie: 14–17 let
IV. kategorie: 18 a více let

(Směrodatný pro zařazení do kategorie je věk k datu 31.12.2022)


Informace k přípravě

Níže jsou uvedeny body které popisují základy mluveného projevu, jsou zde uvedena pravidla a rady na co si dát během recitace nebo přednesu pozor.

  • Technika mluveného projevu - pracovní listy
  • Hlasová hygiena - prevence hlasových poruch
  • Deset základních pravidel české spisovné výslovnosti
  • Základní body srozumitelného předávání Božího Slova při mši svaté
  • Seznam autorů, u kterých je možné najít texty vhodné k přednesu.

Na tyto otázky a další věci najdete odpovědi na tomto odkazu.

JAK SE SPRÁVNĚ PŘIPRAVIT

Níže jsou ke stažení také materiály s radami jak postupovat při výběru a recitace básně.

UMĚNÍ INTERPRETACE BÁSNÍKOVY MYŠLENKY SEZNAM VHODNÉ LITERATURY
Responsive image


Předávání ocenění podle věkových kategorií.

Responsive image


Celkový pohled na sál kde se soutěž každý rok pořádá.

Responsive image


Hudební doprovod
(sestry Štefkovy z Lubiny).